Day: July 29, 2020

Kako razviti i očuvati individualnost kod deteta?

Čovek se od ranog detinjstva trudi da se što više uklopi u društvo i time ne bude odbačen. Može se reći da ga ova potreba prati kroz ceo život. Međutim, psihološki gledano, ne postoji verovatnoća da se ponovi ista kombinacija crta ličnosti koju svako od nas nosi sa sobom. (more…)