Year: 2018

Stidljivost kod dece

Veoma je značajno razlikovati stidljivost od straha nepoznatih situacija, koji je neophodan deo odrastanja. To se može manifestovati dužim vremenom za upoznavanje, istraživanje i prilaženje nepoznatim prostorima i osobama. Tako na primer, u adaptacionom procesu pri polasku u vrtić ili jaslice deca često stoje u u određenom delu prostorije ( često u blizini vrata). Prvobitno se igraju jednom igračkom, obraćajući se samo vaspitaču, i konačno na kraju postaju član grupe. To je proces kada je pored prevazilaženja separacije od roditelja, dete steklo i osećaj bezbednosti. (more…)

Samostalnost kod dece

Roditelji, ali i osobe koje se profesionalno bave vaspitanjem i obrazovanjem ( vaspitači, nastavnici, učitelji…) često govore o sve nižem stepenu samostalnosti kod dece. Da li je to zaista tako ili ne, validnije je proveriti naučnim istraživanjem nego donošenjem subjektivnih zaključaka. (more…)

Temperament i vaspitanje: Kako temperament utiče na vaspitanje?

Savremena naučna literatura koristi termine lakog i teškog karaktera, razlažući ih na pojedinosti koje je moguće posmatrati i ispitivati. Iako se ponekad čini da su neka deca podložnija za usmeravanje i oblikovanje ponašanja, u obzir se mora uzeti i temperament onoga ko vaspitava. Čak se i novorođenčad međusobno razlikuju po svojim emocionalnim reakcijama. Često se radi o drugačijem temperamentu . Jedna od najstarijih i najslikovitijih podela je ona koja datira iz perioda Stare Grčke. (more…)

Kako vaspitavati jedinca/jedinicu?

Deca koja odrastaju bez braće i sestara, često bivaju u situaciji da se roditelji prema njima odnose previše zaštitnički, povlađujući im u različitim aspektima. Ono je često obasipano pažnjom, poklonima sa svih strana. Psiholozi, naročito oni psihoanalitičke orijentacije, ukazuju na opasnost ovakvog odnosa, jer se na ovaj način potkrepljuje princip zadovoljstva koji postoji u ličnosti prvih godina života. Potkrepljujući ga, i ne dopuštajući da se sa „principa zadovoljstva“ pređe na „princip realnosti“, negativno se utiče na emocionalni razvoj.

(more…)

Majka i dete – uloga majke u vaspitanju deteta

Mnogi proučavaoci detinjstva, osobeno psihoanalitičke orijentacije, ističu značaj majke u
razvoju i vaspitanju deteta. Najpre, između majke i deteta postoji neraskidiva biološka veza koja prerasta u dubok emotivni odnos. Istraživanja su pokazala da različita anksiozna stanja deteta koja se mogu manifestovati čak u odraslom dobu, imaju prenatalno poreklo. Tačnije, povezuju se sa lučenjem hormona stresa- kortizola majke.
Jedan vid zaštitne funkcije majke je fizički, odnosno dete mora biti okupano, podojeno, nahranjeno. Drugi vid zaštite je psihološki, koja se ogleda u detetovoj sigurnosti kada su zajedno. Ovaj vid zaštite je od izuzetnog značanja za mentalno zdravlje deteta, jer se upravo prve emocije razmenjuju sa majkom. Naime, dojenje nije samo zadovoljenje nagona gladi, već i stvaranje afektivne vezanosti. „Attachment“ kako ga autor i istraživač Bolbi naziva, dokazano utiče čak i na buduće partnerske odnose deteta. (more…)

Zašto deca ne govore uvek istinu?

Na ranom uzrastu, oko treće godine života, deca počinju da ne govore istinu, i da je uz pomoć mašte modifikuju, preuveličavaju ili potpuno izmisle neke događaje. Ovi trenuci su često simpatični roditeljima i vaspitačima, jer je ova pojava najpre bezazlena, a i istina je najčešće vrlo jasna, uprkos „ trudu“ deteta da je izokrene. Dakle, deca maštom „ kroje“ događaj kakav žele, koliko god se on kosio sa realnošću. Ipak, iskusni vaspitači savetuju roditeljima da ne potkrepljuju izokretanje istine svojim smehom, divljenjem ili čuđenjem, jer ma koliko da se radi o plodu njihove mašte a ne namere, postoji mogućnost da roditeljska reakcija upravo učvrsti ovaj oblik ponašanja.

(more…)

Dete kao unuče- vaspitna uloga bake i deke

 

Baka i deka su čuvari i zaštitnici dece posle roditelja. Ovo naročito dolazi do izražaja u današnje vreme, kada mama i tata nisu sve vreme sa decom. Ukoliko se radi o višegeneracijskoj porodici, tada im uloga „zamene roditelja“ neizbežno pripada. „Baka servis“ je često najbolje rešenje u najranijem detinjstvu, kada je suviše rano za polazak u vrtić.Zaštitno- higijenska uloga se ogleda u tome da se brinu da deci bude toplo, da nisu gladna, da su presvučena, da se ne povrede itd…Zadovoljavaju biološke potrebe dece u kojoj pored ishrane spada i kretanje.

(more…)

Odnosi između braće i sestara- od rivalstva do harmonije

Savremenija literatura sve češće ukazuje na značaj izučavanja relacija između braća i sestara tzv. siblinga. Iako je u narodu poznata izreka „liče kao brat bratu“, vrlo često se siblinzi razlikuju, ako ne u fizičkom smislu, onda u ponašajnom. Postavlja se pitanje, otkuda ponekad tolika razlika, obzirom da dele gotovo polovinu genetskog materijala svojih roditelja i da odrastaju u istoj porodici. Na ponašanje značajno utiče temperament, koji se između braće i sestara može razlikovati.

Otvoren upis od 1. marta
Otvoren upis od 1. marta

PU “Lavić” je verifikovana privatna predškolska ustanova od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 022-05-237/2016-07, od 19.06.2017. godine, na osnovu čega roditelji koji nisu dobili mesto u državnom vrtiću, imaju pravo na naknadu dela troškova za boravak deteta u privatnom vrtiću.

Cena vrtića uz korišćenje subvencije grada Beograda je 5.600 dinara do pune cene vrtića od 28.000 dinara.

Mesečna cena vrtića formira se na osnovu broja dana dolazaka ili odsustva deteta, što predstavlja isti model obračunavanja cene kao u državnim vrtićima. To direktno znači da se dan odsustva deteta iz vrtića obračunava sa popustom od 50% na cenu dana boravka.