Upis od 1. marta!

Otvoren upis od 1. marta

Poštovani roditelji,

PU "Lavić" je verifikovana privatna predškolska ustanova od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 022-05-237/2016-07, od 19.06.2017. godine, na osnovu čega roditelji koji nisu dobili mesto u državnom vrtiću, imaju pravo na naknadu dela troškova za boravak deteta u privatnom vrtiću.

Cena vrtića uz korišćenje subvencije grada Beograda je 5.600 dinara do pune cene vrtića od 28.000 dinara.

Mesečna cena vrtića formira se na osnovu broja dana dolazaka ili odsustva deteta, što predstavlja isti model obračunavanja cene kao u državnim vrtićima. To direktno znači da se dan odsustva deteta iz vrtića obračunava sa popustom od 50% na cenu dana boravka.

Pored novca koji roditelj dobija na osnovu prava na subvenciju grada Beograda, bez obzira na broj dana u mesecu koliko je dete pohađalo vrtić, deo koji roditelj plaća je uvek, bez izuzetka, 5.600 dinara.

Ukoliko roditelj ne želi da koristi pravo na regresiranje dela troškova za boravak deteta u vrtiću (tzv. subvencija grada Beograda), mesečna cena iznosi 28.000 dinara, koja se umanjuje za dane odsustva deteta.

Potrebna dokumentacija za upis:

  • Izvod iz matične knjige rođenih za dete (ne mora biti original)
  • Uverenje o državljanstvu za podnosioca zahteva (ne mora biti original)
  • Očitana lična karta za oba roditelja
  • Odbijenica, koju izdaje državni vrtić (originalni dokument)
  • Fotokopija platne kartice sa brojem žiro računa (za podnosioca zahteva)

Sve neophodne formulare za ostvarivanje prava na subvenciju, kao i za upis, možete preuzeti u vrtiću. Vaše popunjene formulare PPU „Lavić“ direktno šalje Sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu, nakon čega roditelj dobija na kućnu adresu rešenje o pravu na korišćenje subvencije.

Za sve neophodne informacije možete nas kontaktirati putem telefona, e-maila ili lično u prostorijama vrtića.

DOBRODOŠLI!