Nešto o nama...

Kako je sve počelo?

500x500_1

Poštovani roditelji,

Hvala vam što ste posetili našu internet prezentaciju.

PU "Lavić" je mlada privatna predškolska ustanova, osnovana na teritoriji opštine Grocka, mesna zajednica Vrčin, koja je počela sa radom u septembru 2017. verifikacijom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 022-05-237/2016-07, od 19.06.2017.godine.

U prirodnom krajoliku predškolska ustanova „Lavić“ je smeštena u reprezentativnom, namenski građenom, kombinovanom objektu površine oko 1500 m2, kapaciteta do 200 dece. Kreirana po savremenim standardima, multifunkcionalnih karakteristika, maksimalne iskorišćenosti kojа deci omogućava život i rad u modernim, dostupnim prostoriјама, u kojima je njihovo kretanje maksimalno bezbedno i bez prepreka koje sputavaju njihov razvojni potencijal. Prostori su svetli, sa puno dnevnog svetla. Enterijer, boje i didaktička oprema su u skladu sa prirodom, prijatne oku, blagotvorne umu. Prilikom unutrašnjeg uređenja prevashodno se vodilo računa o bojama i oblicima koje deluju podsticajno i toplo na ličnost deteta i zaposlenih.

Objekat poseduje 2 sobe za jasleni uzrast, 4 sobe za vrtićki uzrast sa galerijama – sobama za odmor i spavanje. Pored soba za igru, objekat poseduje trpezariju, sobe za radionice reciklažе, umetnosti, modelovanja. U svrhu celokupnog razvoja deteta, uz puno poštovanje njegovih prava, individualnosti, potencijala i potreba, u ustanovi su pored navedenih kreirani i sledeći prostori: igraonica i multifunkcionalna sala za fizičko i različite događaje na nivou ustanove poput pozorišnih predstava, festivala i sl. Dvorište površine 200m2, koje povezano sa etažom na kojoj se nalazi vrtićki blok, opremljeno je modernim mobilijarima, bezbednim i namenjenim deci predškolskog ali i jaslenog uzrasta. Lift koji povezuje sve etaže, direktno je povezan sa jaslenim blokom, a njegova poslednja stanica u objektu nalazi se na krovu, koji je kreiran kao dvorište - vidikovac, opremljen veštačkom travom, letnjom radionicom, sa planiranim sadržajima koji podstiču kod dece spoj sa prirodom i naukom.

Vrtić poseduje video nadzor, protiv provalne, požarne, poplavnie i druge alarme, audio povezanost svih soba, WI-FI dostupan u svim prostorijama. U svim sobama za rad sa decom postoji adekvatna tehnička oprema potrebna za primenu novih i inovativnih programa i povezivanje dece naše ustanove sa decom iz različitih vrtića, sela i gradova, država.

PU "Lavić" deci i roditeljima nudi celodnevni boravak (osnovni paket) od maksimalno 12 sati. U okviru ovog boravka, u radu sa decom primenjuje se koncept vaspitno obrazovnog rada prema mogućnostima i potrebama deteta, bez obaveznog uzrasnog karaktera, grupe su mešovite, deca su u stalnom kontaktu sa drugom decom i zaposlenima, slobodni da biraju šta žele da rade. Vaspitači kreiraju sadržaje prema dečijim potrebama, potrebama porodica i svakodnevnog života, uz stalno insistiranje na dečijem angažovanju, osamostaljivanju i osposobljavanju. U domaćoj, toploj atmosferi u kojoj su roditelji, deca i zaposleni na zajedničkom zadatku kreiranja sveta po meri deteta i lepoti življenja, ustanova na nivou društvene zajednice saradnički učestvuje i organizuje različite sadržaje, prepoznate kao potrebe naših porodica. Preventivno zdravstvena zaštita i ishrana čine jednako bitan deo usluge koju nudimo, jer se vodimo pristupom: „Srećno dete - zdravo i sigurno dete“ „Srećna porodica – zdrava i bezbedna porodica“. Redovna pedijatrijska trijaža, sistematski pregledi i izbalansirana ishrana kod nas su preduslov za dobar i kvalitetan vaspitno obrazovni proces. U naš vaspitno obrazovni program, na osnovu potreba porodica i dece utkali smo dugogodišnju plodnu istoriju predškolstva u Srbiji, najbolja svetska iskustva, savremena istraživanja, potencijale i zahteve modernog društva koje teži održivom društvu (sustainable society) na početku trećeg milenijuma.

U želji da maksimalno razumemo izazove sa kojima se savremena porodica sreće, kreirali smo takav pristup finansijskom poslovanju da porodica pored subvencije koje može da ostvari za boravak svog deteta, plaća samo obavezni deo koji je u visini obaveznog dela propisanog odlukom grada Beograda.

Želimo da sa vama podelimo sve lepote našeg vaspitno obrazovnog programa i da u našoj ustanovi, vaša deca osete lepotu slobodne igre, kreativnosti i učenja koje je po meri današnjeg savremenog predškolca 21.veka i njegove porodice

Zakoračite u jedan sasvim novi svet u kome vladaju njihova veličanstva: ljubav, sreća, drugarstvo, igra.

DOBRODOŠLI!