Blog

Zašto deca ne govore uvek istinu?

Na ranom uzrastu, oko treće godine života, deca počinju da ne govore istinu, i da je uz pomoć mašte modifikuju, preuveličavaju ili potpuno izmisle neke događaje. Ovi trenuci su često simpatični roditeljima i vaspitačima, jer je ova pojava najpre bezazlena, a i istina je najčešće vrlo jasna, uprkos „ trudu“ deteta da je izokrene. Dakle, deca maštom „ kroje“ događaj kakav žele, koliko god se on kosio sa realnošću. Ipak, iskusni vaspitači savetuju roditeljima da ne potkrepljuju izokretanje istine svojim smehom, divljenjem ili čuđenjem, jer ma koliko da se radi o plodu njihove mašte a ne namere, postoji mogućnost da roditeljska reakcija upravo učvrsti ovaj oblik ponašanja.

(more…)

Dete kao unuče- vaspitna uloga bake i deke

 

Baka i deka su čuvari i zaštitnici dece posle roditelja. Ovo naročito dolazi do izražaja u današnje vreme, kada mama i tata nisu sve vreme sa decom. Ukoliko se radi o višegeneracijskoj porodici, tada im uloga „zamene roditelja“ neizbežno pripada. „Baka servis“ je često najbolje rešenje u najranijem detinjstvu, kada je suviše rano za polazak u vrtić.Zaštitno- higijenska uloga se ogleda u tome da se brinu da deci bude toplo, da nisu gladna, da su presvučena, da se ne povrede itd…Zadovoljavaju biološke potrebe dece u kojoj pored ishrane spada i kretanje.

(more…)

Odnosi između braće i sestara- od rivalstva do harmonije

Savremenija literatura sve češće ukazuje na značaj izučavanja relacija između braća i sestara tzv. siblinga. Iako je u narodu poznata izreka „liče kao brat bratu“, vrlo često se siblinzi razlikuju, ako ne u fizičkom smislu, onda u ponašajnom. Postavlja se pitanje, otkuda ponekad tolika razlika, obzirom da dele gotovo polovinu genetskog materijala svojih roditelja i da odrastaju u istoj porodici. Na ponašanje značajno utiče temperament, koji se između braće i sestara može razlikovati.

Otvoren upis od 1. marta
Otvoren upis od 1. marta

PU “Lavić” je verifikovana privatna predškolska ustanova od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 022-05-237/2016-07, od 19.06.2017. godine, na osnovu čega roditelji koji nisu dobili mesto u državnom vrtiću, imaju pravo na naknadu dela troškova za boravak deteta u privatnom vrtiću.

Cena vrtića uz korišćenje subvencije grada Beograda je 5.600 dinara do pune cene vrtića od 28.000 dinara.

Mesečna cena vrtića formira se na osnovu broja dana dolazaka ili odsustva deteta, što predstavlja isti model obračunavanja cene kao u državnim vrtićima. To direktno znači da se dan odsustva deteta iz vrtića obračunava sa popustom od 50% na cenu dana boravka.