Kako razviti i očuvati individualnost kod deteta?

Čovek se od ranog detinjstva trudi da se što više uklopi u društvo i time ne bude odbačen. Može se reći da ga ova potreba prati kroz ceo život. Međutim, psihološki gledano, ne postoji verovatnoća da se ponovi ista kombinacija crta ličnosti koju svako od nas nosi sa sobom.

Zašto je važno biti autentičan?

Studije koje su se bavile istraživanjem ljudske sreće ukazuju na to da što osoba pokazuje viši stepen autentičnosti, ostvaruje viši nivo osećanja zadovoljstva.  Takođe, ove ličnosti pokazuju napredniji lični razvoj, veće samopouzdanje i kvalitetnije odnose sa ljudima u svojoj okolini. Osoba koja neguje svoju autentičnost je u neprestanom dodiru sa svojim potrebama, te je logično da će raditi na tome da ih i ispuni.

Još u ranom detinjstvu individualnost  se može razvijati, ali i sputavati. Roditelji su ključne figure u stvaranju autentičnosti kao crte ličnosti kod deteta.

Šta roditelji autentične dece znaju?

Dečija osećanja nisu zanemarljiva

Svako osećanje koje dete proživljava je značajno i vredno pažnje roditelja. Ne treba zanemariti ukoliko se dete u vezi nečega loše oseća. Ovo ne znači nužno i rešavanje ove situacije. Ponekad je dovoljno uvažiti emocije.

Daju deci mogućnost izbora

Mališanima treba dozvoliti slobodu da biraju. Ovi izbori mogu biti mali, ali su važni u izgradnji samopouzdanja i samostalnosti. Kada dete donosi odluku stiče utisak da je dovoljno sposobno. Ipak, treba biti pažljiv sa davanjem mogućnosti izbora. Na primer, dete može birati između voća koje će jesti za užinu, dodatne aktivnosti koje će pohađati, odeće koju će obući. Pa tako pitanje Šta ćeš danas da užinaš? zamenite sa Da li želiš jabuku ili bananu za užinu? Tako nema bojazni da će dete napraviti „loš“ izbor, ali mu se pruža sloboda biranja.

Neguju specifična interesovanja deteta

Koliko god da vama lično nisu bliska detetova interesovanja, pokušajte da ih razumete i podržite. Možda ste vi lično trenirali sport, ali će se vaš mališan ipak opredeliti za neku umetnost. Uvažavanjem različitosti deteta od  njegove vršnjačke grupe, pa i vas samih,  pružiće mu osećaj prihvaćenosti. Nasuprot tome, ukoliko se odbace ova specifična interesovanja, samo zato što su vama strana i neprihvatljiva, dete stiče sliku o sebi  da je pogrešno ili drugim rečima da je „crna ovca“. Ovaj osećaj se zadržava i u odraslom dobu.

Treba biti svestan da se deca danas suočavaju sa pritiskom društvenih mreža tokom odrastanja. Trude se da liče na svoje uzore sa ekrana, pa  čak i fizički. Ovaj fenomen je prisutan i kod odraslih, a kod dece on je još izraženiji. Stoga treba podsticati i negovati autentičnost.

Takođe, pedagoška praksa je pokazala da će roditelji koji neguju svoju individualnost pre podržati i prepoznati je kod svog deteta. I suprotno, roditelji čija je posebnost bila sputavana u detinjstvu najčešće nisu podržavajući i ne pokazuju interesovanja za to. Ipak, to svakako ne znači da smo žrtve svog detinjstva i da kada shvatimo značaj onoga što je nama bilo uskraćeno, baš to možemo da pružimo svom detetu.

Autor: Miljana Cvetković, defektolog