Month: January 2019

Na koji način deca stiču poverenje?

Kada kažemo da imamo poverenje u nekoga, znači da verujemo u doslednost i dobronamernost te osobe, odnosno da možemo da predvidimo reakcije i postupke drugog na osnovu prethodnih zajedničkih iskustava. Smatra se da tek kada ispunimo svoja verovanja, možemo očekivati i graditi stabilan odnos, jer što je osećaj poverenja jači, to je rizik, ali i strepnja da ćemo biti razočarani ili prevareni manji. Lako se može zaključiti koliko je uloga ovog osećanja velika u formiranju međuljudskih odnosa, a naročito je značajna kada se radi o bliskim relacijama kao što je roditelj – dete.

(more…)

Ne oduzimajmo deci detinjstvo

Roditelji iz najbolje namere nastoje da deci obezbede kvalitetan razvoj. Želja roditelja je razvoj svestrane, produktivne i samoaktualizovane ličnosti. Sem toga, strahuju da dete provodi vreme nekvalitetno, u vidu igranja igrica, gledanja TV programa, „ internet senzacija“.

(more…)

Kako razviti samokontrolu kod dece?

Impulsivnost je osobina koja se u ponašanju manifestuje tendencijom da se postupa po trenutnom impulsu, bez razmišljanja i bez sagledavanja posledica. Ponašanje impulsivnih ljudi je nepredvidivo, iracionalno i nekontrolisano. Kod ljudi kod kojih je impulsivnost veoma izražena primećeno je da su pretežno orijentisane na sadašnjost i da nisu spremni da razmišljaju o budućnosti, niti da sačekaju da se u budućnosti nešto desi, a potrebe se moraju zavoljiti „ sada i ovde“.

(more…)

Simbolička igra

Važnost igre u razvoju deteta je ogromna iz razloga što je ona sredstvo putem kojeg dete upoznaje svet oko sebe. Da bi se neko ponašanje tretiralo kao igra, najpre je potrebno da to bude dobrovoljna aktivnost. Dakle, dete poseduje intrinzičku (unutrašnju) motivaciju što znači da ne postoji spoljašnji faktor koji ga pokreće na igru. Naprotiv, dete želi da se igra i preduzima akcije shodno svom razvojnom uzrastu ( prilazi igračkama, pruža ruku želeći da mu neko doda igračku i slično).

(more…)