Day: November 1, 2018

Kako vaspitavati jedinca/jedinicu?

Deca koja odrastaju bez braće i sestara, često bivaju u situaciji da se roditelji prema njima odnose previše zaštitnički, povlađujući im u različitim aspektima. Ono je često obasipano pažnjom, poklonima sa svih strana. Psiholozi, naročito oni psihoanalitičke orijentacije, ukazuju na opasnost ovakvog odnosa, jer se na ovaj način potkrepljuje princip zadovoljstva koji postoji u ličnosti prvih godina života. Potkrepljujući ga, i ne dopuštajući da se sa „principa zadovoljstva“ pređe na „princip realnosti“, negativno se utiče na emocionalni razvoj.

(more…)