Dete kao unuče- vaspitna uloga bake i deke

 

Baka i deka su čuvari i zaštitnici dece posle roditelja. Ovo naročito dolazi do izražaja u današnje vreme, kada mama i tata nisu sve vreme sa decom. Ukoliko se radi o višegeneracijskoj porodici, tada im uloga „zamene roditelja“ neizbežno pripada. „Baka servis“ je često najbolje rešenje u najranijem detinjstvu, kada je suviše rano za polazak u vrtić.Zaštitno- higijenska uloga se ogleda u tome da se brinu da deci bude toplo, da nisu gladna, da su presvučena, da se ne povrede itd…Zadovoljavaju biološke potrebe dece u kojoj pored ishrane spada i kretanje.

Emocionalni razvoj dece je takođe pod njihovim uticajem, jer oni vaspitavaju ljubavlju. Baba i deda su neiscrpan rezervoar nežnosti. Deca se ponašaju spontano, ne ustežući se pred njima. Ova lagodnost je značajna, jer povoljno utiče na razvoj koji tako i treba da se odvija.
Problem nastaje u „doziranju“ dopuštanja određenih ponašanja. Često to prerasta u preteranu popustljivost, koja može proizvesti probleme u ponašanju ali i odnosu između roditelja i baba i deda. Tada su poruke koje dete prima dvostruke.

U moralnom formiranju, sa pozicije svog životnog iskustva i mudrosti, deci upućuju vredne savete i pouke. Hvale plemenite junake, ljute se na zle ličnosti, čitaju bajke i priče. Baba i deda često su oličenje dobrote. Naučiće ih da dele stvari, razlikuju dobro od zlog. Istina, moralni razvoj u tom uzrastu nije završen, te oni ne mogu pravilno da rasuđuju, ali mogu naučiti kako treba postupati. Problem nastaje onda kada baba i deda suviše nametljivo savetuju.

Iako su roditelji skeptični po pitanju pozitivnog uticaja baba i deda na saznajni razvoj deteta, zbog generacijskog jaza, oni mogu dosta pomoći i u tom pogledu. Neumorno će odgovarati na ponovljena pitanja, na način koji deca razumeju. Takođe, na pojedina dečija pitanja ponekad
ni osobe koje se profesionalno bave vaspitno- obrazovnim radom, nemaju adekvatan odgovor. Stoga, u svom radu koriste različitu literaturu ( slikovnice, radni listovi…) koji mogu i bake i deke koristiti.

U nekim slučajevima, babe i dede zauzimaju vrlo različite uloge, ali je svakako i naučno potvrđeno da je emocionalno topao odnos najznačajniji za porodicu, pa i individualni razvoj deteta. Velika istina o raznovrsnim ulogama ovih članova krije se u stihu dečije pesme
Dragana Lakovića „ Pored toga što pripoveda, deda kupi i sladoleda“.

Tekst priredila: Miljana Cvetković, defektolog u PPU „ Lavić“.

S ljubavlju,

Vrtić “Lavić” 🦁
http://www.vrticlavic.rs/